Απόφαση (ΕΕ) 2019/670 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 9ης Απριλίου 2019, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/8 σχετικά με την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης και της παροχής επιτοκίου στις καταθέσεις της κεντρικής διοίκησης από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕΚΤ/2019/8)