Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/2032 оd 26. studenoga 2019. o utvrđivanju mjera za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (prethodno Gibberella circinata) i njegova širenja unutar Unije i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2007/433/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 8359)