Cauza T-652/14: Hotărârea Tribunalului din 28 iunie 2016 – AF Steelcase/EUIPO („Contracte de achiziții publice de servicii — Procedură de cerere de ofertă — Furnizare și instalare de mobilier și de accesorii în clădirile EUIPO — Respingerea ofertei unui ofertant — Acțiune în anulare — Decizie de atribuire — Lipsa afectării directe — Inadmisibilitate — Obligație de motivare — Principiul bunei administrări — Proporționalitate — Regim de excludere a ofertelor — Răspundere extracontractuală — Prejudiciu material — Prejudiciu moral”)