Lieta T-652/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 28. jūnija spriedums – AF Steelcase/EUIPO Publiski pakalpojumu līgumi — Iepirkuma procedūra — Mēbeļu un piederumu piegāde un uzstādīšana EUIPO ēkās — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Prasība atcelt tiesību aktu — Piešķiršanas lēmums — Tieša skāruma neesamība — Nepieņemamība — Pienākums norādīt pamatojumu — Labas pārvaldības princips — Samērīgums — Piedāvājumu izslēgšanas sistēma — Ārpuslīgumiskā atbildība — Mantiskais kaitējums — Morālais kaitējums