T-652/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. június 28-i ítélete – AF Steelcase kontra EUIPO („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Az EUIPO épületeibe szánt bútorok és berendezési tárgyak szállítása és összeszerelése — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Megsemmisítés iránti kérelem — Odaítélő határozat — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság — Indokolási kötelezettség — A megfelelő ügyintézés elve — Arányosság — Az ajánlatok kizárásának rendszere — Szerződésen kívüli felelősség — Vagyoni kár — Nem vagyoni kár”)