Asia T-652/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.6.2016 – AF Steelcase v. EUIPO (Julkiset palveluhankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Kalusteiden ja oheistarvikkeiden toimittaminen ja asentaminen EUIPO:n rakennuksiin — Tarjoajan tarjouksen hylkääminen — Kumoamiskanne — Sopimuspuolen valintaa koskeva päätös — Toimi ei koske kantajaa suoraan — Tutkimatta jättäminen — Perusteluvelvollisuus — Hyvän hallinnon periaate — Oikeasuhteisuus — Tarjousten poissulkemista koskeva järjestelmä — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Aineellinen vahinko — Aineeton vahinko)