Kohtuasi T-652/14: Üldkohtu 28. juuni 2016. aasta otsus – AF Steelcase versus EUIPO (Teenuste hanked — Hankemenetlus — Mööbli ja seadmete tarnimine ja paigaldamine EUIPO hoonetesse — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Tühistamishagi — Edukaks tunnistamise otsus — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus — Põhjendamiskohustus — Hea halduse põhimõte — Proportsionaalsus — Pakkumuste kõrvaldamise kord — Lepinguväline vastutus — Varaline kahju — Mittevaraline kahju)