Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä 30 päivänä toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY 3 artiklan 2 kohdan mukainen Unkarin innovaatio- ja teknologiaministeriön tiedonanto – Toimilupaa koskeva julkinen tarjouskilpailu hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon Csornan alueella