Kommissionens rekommendation av den 23 juni 2009 om referensmetadata för det europeiska statistiksystemet (Text av betydelse för EES)