Priporočilo Komisije z dne 23. junija 2009 o referenčnih metapodatkih za Evropski statistični sistem (Besedilo velja za EGP)