Recomandarea Comisiei din 23 iunie 2009 privind metadatele de referință pentru Sistemul Statistic European (Text cu relevanță pentru SEE)