Aanbeveling van de Commissie van 23 juni 2009 betreffende referentiemetagegevens voor het Europees statistisch systeem (Voor de EER relevante tekst)