Komisijas Ieteikums ( 2009. gada 23. jūnijs ) Eiropas Statistikas sistēmai par references metadatiem (Dokuments attiecas uz EEZ)