Komission suositus annettu 23 päivänä kesäkuuta 2009 , Euroopan tilastojärjestelmän viitemetatiedoista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)