Komisjoni soovitus, 23. juuni 2009 , Euroopa statistikasüsteemi viitamismetaandmete kohta (EMPs kohaldatav tekst)