Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1878 z dne 21. oktobra 2016 o ugotovitvi, da začasna opustitev preferencialnih carin, vzpostavljenih v okviru stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani, za uvoz banan s poreklom iz Gvatemale za leto 2016 ni primerna$