TITJUR Aubert Concluziile avocatului general Sir Gordon Slynn prezentate la data de15 septembrie 1987. # Bureau national interprofessionnel du cognac împotriva Yves Aubert. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Tribunal d'instance de Saintes - Franța. # Cauza 136/86.