Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2020/000 TA 2020 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)