Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li jissostitwixxi l-Annessi A u B tar-Regolament (UE) 2015/848 dwar proċedimenti ta' insolvenza