Oznámení vlády Spojeného království v souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/22/EHS o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků (Text s významem pro EHP)