Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 176, 5 ta' Lulju 2011