Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 176, 2011