Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 176, 2011. július 5