Opinjoni tal-Kumitat Ekonomika u Soċjali Ewropew dwar “Il-pakkett tal-avjazzjoni II, li jinkludi Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill” [COM(2015) 613 final – 2015/0277 (COD)] u dwar “Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Il-Programm Ewropew tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni” [COM(2015) 599 final]