Bizottsági szolgálati munkadokumentum - Vezetői összefoglaló a hatásvizsgálatról, amely az alábbi dokumentumot kíséri Javaslat az Európai parlament és a Tanács irányelve a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvnek és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló 2002/47/EK irányelvnek a kapcsolódó rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő módosításáról [COM(2008)213 final SEC(2008)491]