A meghallgatási tisztviselő zárójelentése (A meghallgatási tisztviselő egyes versenyjogi eljárásokban meglévő feladatáról és megbízatásáról szóló, 2011. október 13-i 2011/695/EU európai bizottsági elnöki határozat (HL L 275., 2011.10.20., 29. o.) 16. és 17. cikke szerint.) (AT.40135 – Forex – Essex Express) (EGT-vonatkozású szöveg) 2020/C 219/06