Nõukogu määrus (EL) 2019/1097, 26. juuni 2019, millega muudetakse määrust (EL) 2019/124 teatavate kalapüügivõimaluste osas