Kommissionens förordning (EG) nr 2647/98 av den 9 december 1998 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2330/98 om erbjudande om ersättning till vissa producenter av mjölk och mjölkprodukter, vilka tillfälligt hindrats att bedriva verksamhet