Regulamentul (CE) nr. 2647/98 al Comisiei din 9 decembrie 1998 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2330/98 al Consiliului privind acordarea unei indemnizații anumitor producători de lapte sau de produse lactate, care au fost supuși unor restricții temporare în exercitarea activității lor, precum și a formularului de cerere de indemnizație$