1998 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2647/98, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2330/98, numatančio kompensacijos pasiūlymą tam tikriems pieno ir pieno produktų gamintojams, kurių prekyba laikinai apribota ir nustatančio paraiškų kompensacijai formą, taikymo taisykles