Komisjoni määrus (EÜ) nr 2647/98, 9. detsember 1998, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2330/98 (millega nähakse ette hüvituse pakkumine teatavatele piima ja piimatoodete tootjatele, kelle tegevusele on ajutiselt seatud piirangud) üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja kehtestatakse hüvitustaotluste vorm