Podatki Evropske komisije, objavljeni v skladu s členom 22(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008, o obvestilih držav zastave (seznam držav in njihovih pristojnih organov) v skladu s členom 20(1), (2) in (3) Uredbe (ES) št. 1005/2008 ter Prilogo III k navedeni uredbi