Eiropas Komisijas sniegtā informācija, kas publicēta saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1005/2008 22. panta 2. punktu, par karoga valsts paziņojumiem (valstu un to kompetento iestāžu saraksts) atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 1005/2008 20. panta 1., 2., 3. punktam un III pielikumam