Asia T-411/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.9.2020 – Landesbank Baden-Württemberg v. SRB (Talous- ja rahaliitto – Pankkiunioni – Luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten yhteinen kriisinratkaisujärjestelmä – Yhteinen kriisinratkaisurahasto – Vuoden 2017 ennakollisten vakausmaksujen laskemista koskeva kriisinratkaisuneuvoston päätös – Kumoamiskanne – Kysymys siitä, koskeeko päätös kantajaa suoraan ja erikseen – Tutkittavaksi ottaminen – Olennaiset menettelymääräykset – Päätöksen saattaminen todistusvoimaiseksi – Perusteluvelvollisuus – Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan – Lainvastaisuusväite – Tuomion ajallisten vaikutusten rajoittaminen)