Írásbeli kérdés E-005205/11 David Casa (PPE) a Bizottság számára. A nem hagyományos gázkészletek szabályozása