Resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2017 (COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))