Zaak C-412/10: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 november 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Queen’s Bench Division) — Verenigd Koninkrijk) — Deo Antoine Homawoo/GMF Assurances SA (Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Op niet-contractuele verbintenissen toepasselijke recht — Verordening (EG) nr. 864/2007 — Temporele werkingssfeer)