Дело C-412/10: Решение на Съда (четвърти състав) от 17 ноември 2011 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Обединено кралство) — Deo Antoine Homawoo/GMF Assurances SA (Съдебно сътрудничество по граждански дела — Приложимо право към извъндоговорни задължения — Регламент (ЕО) № 864/2007 — Приложно поле ratione temporis)