Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1263 на Комисията от 20 септември 2018 година за установяване на формулярите за подаване на информация от доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки по силата на Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета