Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Akčný plán pre kritické suroviny