Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1061/2010 z  28. septembra 2010 , ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami ( Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2010 )