Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2019/1938 av den 18 september 2019 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2019/000 TA 2019 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)