Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1938 ze dne 18. září 2019 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc z podnětu Komise)