Дело C-64/20: Преюдициално запитване от High Court (Ирландия), постъпило на 6 февруари 2020 г. — UH/Minister for Agriculture, Food and the Marine, Ireland и Attorney General