Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam - Pārskats par vienkāršo spiedtvertņu direktīvas (87/404/EEK) piemērošanu saistībā ar spiediena iekārtu direktīvu (97/23/EK)