Регламент (ЕС) 2015/490 на Комисията от 23 март 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 297/95 на Съвета по отношение на корекциите на таксите на Европейската агенция по лекарствата в съответствие с процента на инфлация Текст от значение за ЕИП