Pisno vprašanje E-011153/10 Evelyn Regner (S&D) za Svet. Sindikalne pravice v Turčiji