Mål T-785/16: Tribunalens beslut av den 16 maj 2017 – BSH Electrodomesticos España mot EUIPO – DKSH International (Ufesa) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Ufesa — Uppgörelse i godo — Sökanden har förvärvat det varumärke som ansökan avser — Anledning saknas att döma i målet)