Zaak T-785/16: Beschikking van het Gerecht van 16 mei 2017 — BSH Electrodomesticos España/EUIPO — DKSH International (Ufesa) („Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk Ufesa — Minnelijke schikking — Verwerving van het aangevraagde merk door de verzoekende partij — Afdoening zonder beslissing”)