T-785/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. május 16-i végzése – BSH Electrodomesticos España kontra EUIPO – DKSH International (Ufesa) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — Az Ufesa európai unbiós szóvédjegy bejelentése — Békés vitarendezés — A bejelentett védjegy felperes általi megszerzése — Okafogyottság”)